Туризмът по Черноморието печели от природата, като я опазва

species-%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f

Д-р Пламен Пеев разяснява концепцията за екосистемните услуги и устойчивото им използване. Фото: Велина Барова / Евромегдан

Собственици на хотели са готови за конкретни стъпки към повишаване на печалбите в туристическия бранш от „услугите“ на природата. Това изясниха представители на бизнеса, общини, държавни институции и природозащитници, заинтересовани от устойчиво използване на екосистемни услуги по Черноморието.

Срещата се проведе в Поморие на 23.02.2016 г. и постави началото на четиридневен международен семинар, на който експерти от България и Норвегия оценяват състоянието на черноморските екосистеми и ползите от тях. Обменът е част от проект SPECIES: Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България, в рамките на програма на Министерство на околната среда и водите, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Устойчивите екосистемни услуги носят осезаеми ползи за бизнеса и обществото, създават нови работни места и подобряват местните икономики, обясни на срещата директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. „Ако ги няма екосистемните услуги, туризмът деградира“, предупреди експертът. Драганов лансира идеята за въвеждане у нас на модела на т.нар. туристически паркове, по примера на Франция и Швейцария. Чрез него туризмът не само опазва природата, но и подкрепя предлагането на  местни продукти и услуги с високо качество.

Представителите на бизнеса препоръчаха екосистемите и предоставяните от тях услуги да бъдат дефинирани по закон като национално богатство, чието нарушаване застрашава националната сигурност. Според участниците, ползите от екосистемите трябва да бъдат остойностени прецизно, като опазването и доброто им управление станат част от стратегическите планове на общините и държавата. Концепцията за устойчиво ползване на екосистемните услуги да се възприеме в законите за туризма, водите, опазване на околната среда и устройство на българското Черноморие, гласи друго тяхно предложение. Тя вече успешно е интегрирана в закона за горите, подчерта д-р Пламен Пеев – международен експерт по политики и законодателство към проекта.

Домакин на срещата на заинтересованите страни в Поморие бе фондация „БлуЛинк“, която изпълнява проекта като партньор на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и ГРИД-Арендал, Норвегия. Крайна цел на проекта е създаване на стратегия за устойчиво ползване на услугите, които крайбрежните екосистеми предоставят на бизнеса и местните общности.

 —

species-%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8fТози материал е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия. Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” – bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 – eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на материалa се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” – Министерство на околната среда и водите.

Може да харесате също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.