В рамките на проект „Секторни политики, укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, бяха създадени седем мултимедийни филма, представящи богатите възможности, които екосистемите по Черноморието предоставят на местните общности и бизнеса, както и проблемите за опазването и устойчивото развитие. Автор на филмите е журналистът и оператор Роса Вроум.

0

Солени пръски надежда

Филмът “Солени пръски надежда” на Роса Вроум разказва за богатите възможности, които екосистемите по Черноморието предоставят на местните общности и бизнеса, както и за проблемите с опазването и устойчивото развитие. “Няма риба!”, алармира началото...

0

Туристически бизнес паркове

Опазването на природата и туристическият бизнес у нас традиционно се възприемат като взаимоизключващи се понятия. Популярните в Западна Европа туристически бизнес паркове обаче показват как туризмът и местните общности по Черноморието могат да печелят...

0

Различният модел на Албена

Туристическият комплекс Албена залага на простата, но нетрадиционна за нашето черноморие бизнес-стратегия за зелен семеен туризъм, базиран на собствен екологичен продукт. Филмът на Роса Вроум разказва как заедно с туризма “Албена” АД развива и селското стопанство,...

0

Туризъм и без още бетон

В резултат от строителния бум черноморското крайбрежие е осеяно с твърде много (а често  и празни и недовършени) хотели и туристически комплекси. Реставрирането на стари къщи е възможност за алтернативен туристически бизнес, който устойчиво...

0

Другото лице на морския туризъм

  Типичните за Калиакра и Тюленово скали и степи привличат туристите с различните гледки и изживявания, които предлагат. Сред заплахите за тези екосистеми е разрастването на туристическата инфраструктура. Според местните обаче именно скалите ги пазят от...

0

Златният път на птиците

Като част от миграционния път “Виа Понтика” българското черноморско крайбрежие е от голямо значение за птиците. Богатото биоразнообразие често води у нас чуждестранни туристи и фотографи, а наблюдението на птици (или бърдуочинг) се развива...

0

Пренебрегваното черноморско съкровище

От храната, чистата вода и превенцията от наводнения до туризма и отдиха екосистемите по Черноморието предоставят услуги на хората. Много често обаче тези услуги са пренебрегвани, а човешкият натиск заплашва жизненоважните екосистеми. Филм на...

0

Няма риба!

Риболовът все още е начин за препитание у нас и всяка сутрин десетки лодки излизат на риболов в Черно море. Рибарите обаче разказват, че всяка година рибата намалява все повече. Като основна причина посочват дънното тралене,...

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.