Иновативни политики интегрират бизнес и екосистеми по Черноморието

Организациите GRID–Арендал – Норвегия, фондация „БлуЛинк” и сдружение „За дивата природа БАЛКАНИ“ изпълняват съвместно проекта с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Дейностите се реализират в рамките на програмна област „Биоразнообразие и екосистеми“, приоритет 03.03, за подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие, в секторните политики и законодателството. Оператор на програмата за България е Министерство на околната среда и водите.

Дейности на проекта включват детайлен анализ на състоянието на екосистемните услуги по Черноморието, експертни оценки в областите на туризма, въздействието на климата, деградацията на екосистемите и икономическите аспекти.   С помощта на географски информационни системи се анализират наличните данни за състоянието на екосистемите и заплахите върху тях, както и взаимодействието им с туристическата индустрия по крайбрежието. Сред значимите тематични области на анализ попадат деградацията на екосистемите и влиянието на промените в климата върху тях.

На 14 – 17.11.2015 бе проведена ресурсна работилница, на която журналисти от страната, работещи по темата, се запознаха с наличните експертни данни и изследваха примери за сполучливо използване на екосистемни услуги. Такива са например устойчивият бизнес модел на курортния комплекс „Албена“ и решението на Общинския съвет в Шабла да регламентира дивото бивакуване по брега, като събере минимални такси от практикуващите го туристи, обясни експертът по обществени и медийни науки д-р Павел Антонов от фондация „БлуЛинк“.  По-рано през октомври експерти на проекта посетиха Норвегия и идентифицираха работещи там модели за подобряване на устойчивостта на екосистемните услуги по Черноморието, които могат да се ползват в България.

Икономистът Димитър Събев подчерта, че общата печалба от екосистемните услуги в дългосрочен план е много по-голяма от краткосрочните печалби, които се реализират при краткосрочната им неустойчива експлоатация, която се практикува в момента. Според Събев цялостната монетарна оценка на икономическите ползи и печалби, които генерират екосистемите, е силен аргумент за законодателни и управленски мерки за опазване на екосистемите. Такива мерки за подобряване на достъпа до екосистемни услуги, ще препоръча проектът,  въз основа на експертни доклади.

species-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f

Д-р Пламен Пеев координира работата на различните експерти по проекта. Фото: Ева Стоянова / Евромегдан

„Ако установим, че нерегламентираните действия на хората пречат,то към стратегията бихме предложили изменения в нормативните актове“,  заяви международният експерт по политики за устойчиво развитие  д-р Пламен Пеев.

В анализа ще се интегрира и мнението на заинтересовани страни, сред които представители на едрия и дребен хотелски бизнес, професионални и местни общности, чиито поминък зависи от екосистемините услуги – например рибари, земеделски и агро-бизнес, водоснабдяване, собствениците на ваканционни имоти, местните хора, и разбира се – местните, регионални и национални власти. За тази цел ще бъдат проведени две консултационни срещи. „Задачата не е лесна, тъй като някои от тях са на нож помежду си, затова ще се опитаме да ги накараме да заровят томахавката и да сътрудничат, за да се постигнат качествени и ефективни резултати“, обобщи медийният експерт и водещ на събитието д-р Павел Антонов.

Проектът се очаква да приключи през юни 2016 г. Общата му стойност е 196 000 евро. Голяма част от аналитичната работа ще бъде осъществена въз основа на налични данни от статистически, национални и научни източници. Теренни екосистемни изследвания ще се проведат в няколко територии, където съществуват относително съхранени екосистеми, чиито „услуги“ за бизнеса и местните общности  могат да се оценят. Те включват районите около с. Тюленово,  Кранево и гр. Бяла.

species-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f

Този журналистически материал е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия. Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” – bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 – eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на материалa се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” – Министерство на околната среда и водите.

Може да харесате също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.