Категория: Журналистически материали

В руслото на закона

В руслото на закона

Върховният административен съд (ВАС) често е последна преграда пред погазване на природозащитното законодателство, но в края на миналата година за пръв път му се наложи да…

Зелено печели!

Зелено печели!

На фона на мрачна статистика от черноморския туризъм след миналото лято, „Албена“ АД отчете 4% ръст. И обяви през март очакване за още 10% ръст през…

Хапки от съседната нива

Хапки от съседната нива

Кажи ми какво ядеш за да ти кажа кой си! Максимата важи за все повече европейци – сред тях и много българи, които или отглеждат…

По бързата процедура

По бързата процедура

Новият проектозакон за концесиите хем снема от обществен контрол полезните изкопаеми, хем затруднява откритата пазарна конкуренция за експлоатацията им, установи икономическият анализатор Димитър Събев. Докато…

Бизнес в парка

Бизнес в парка

Опазването на природата и туристическият бизнес у нас традиционно се възприемат като взаимоизключващи се понятия. Особено по морския бряг, където туризмът е основен отрасъл, природозащитните…

Термити без граници

Термити без граници

Престъпното обезлесяване на България е печеливш транснационален бизнес, разкри Атанас Чобанов. Журналистът от „Биволъ“ описа засечени корупционни практики, деликатното заобикаляне на забраната за износ на…

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.