Категория: Деградация на екосистеми

0

Няма риба!

Риболовът все още е начин за препитание у нас и всяка сутрин десетки лодки излизат на риболов в Черно море. Рибарите обаче разказват, че всяка година рибата намалява все повече. Като основна причина посочват дънното тралене,...

0

Състоянието на екосистемите и техните услуги оцениха експерти

Калиакра, Ропотамо и Тюленово са сред най-запазените екосистеми, а тези в урбанизираните райони като Варна и Бургас са в най-лошо състояние, отчитат експерти. По време на международен семинар в Поморие експерти от България и...

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.