Възможности за печалба от опазването на природата обсъдиха представители на местни черноморски общности

species-%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f

„Туризмът е най-заинтересован от всички бизнеси да имаме запазени екосистеми“, категоричен е Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Фото: SPECIES

Мерки и действия за подобряване на печалбите от опазването и устойчивото използване на екосистемните услуги по Черноморието обсъдиха представители на черноморски общини, държавни институции и неправителствени организации по време на консултативна конференция на 5 октомври 2016 г. в Областния информационен център в Бургас. Срещата е част от проект „Секторни политики, укрепващи ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в България (SPECIES)“ в рамките на програма на Министерство на околната среда и водите, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

По време на консултативната конференция беше представена Стратегия за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми. „Целта на стратегията не е да наложи решения отгоре, а те органично да произлязат от местната власт, бизнеса и черноморските общности, така че да се стигне до наистина работещи решения“, коментира д-р Пламен Пеев, главен правен експерт, разработващ стратегическите документи в рамките на проект SPECIES.

Участващите представители на държавния и неправителствения сектор обсъдиха предложените конкретни мерки за прилагането на Стратегията и възможностите за реализирането им в отделните общини. „Проектът повдига една глобална тема, по която всички заинтересовани страни трябва да работят заедно“, заяви Руска Бояджиева, заместник-кмет на Бургас. На срещата присъстваха и представители на общините Добрич и Бяла, които също заявиха интерес към прилагането на мерки от Стратегията.

Като част от мерките беше представена и идеята за създаване на туристически бизнес паркове. Концепцията за тях включва доброволно плащане за екосистемните услуги от страна на туристическия бранш, както и налагането на собствена марка на всеки от парковете, която да работи за налагането му на пазара и привличането на туристи. „Туризмът е най-заинтересован от всички бизнеси да имаме запазени екосистеми“, заяви категорично Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма.

С широко одобрение беше посрещнат опитът на Албена като успешен бизнес модел за печалба чрез запазване на природата. Моделът е базиран на циркулярна икономика, която освен туризъм включва собствена селскостопанска продукция и производството на биогаз и биологична тор. Сред целите на Албена е достигането на „нулев отпадък“, заяви Славчо Гигов, изпълнителен директор на „Еко Агро“ (дъщерно дружество на „Албена“ АД). „Надяваме се добрият опит на Албена да бъде пренесен и на други места по Черноморието“, допълни Румен Драганов.

Участниците в конференцията бяха единодушни, че един от основните проблеми на черноморските общини е обезлюдяването на селата и липсата на перспективи за хората в тях. „Няма възстановяване на местообитанията на хората“, категоричен беше Славчо Гигов. Опазването на природата и привличането на хората чрез нея е възможност за спиране на тази тенденция, коментира с оптимизъм Ирина Матеева от Българското дружество за защита на птиците.

Заключителната консултативна конференция се проведе в рамките на проект “Секторни политики укрепващи ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в България” (SPECIES), финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и изпълняван в рамките на Програмна област: Биоразнообразие и екосистеми, приоритет 03.03 за подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие, в секторните политики и законодателство. Оператор на програмата за България е Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Крайна цел на проекта е създаване на стратегия за устойчиво ползване на услугите, които крайбрежните екосистеми предоставят на бизнеса и местните общности.

 

Тspecies-%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8fова съобщение е публикувано в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, финансиран  по Програма „BG03.03: Секторни политики за системно използване на екосистемните услуги“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Финансовият механизъм на ЕИП и Операторът на програмата – Министерство на околната среда и водите, не са обвързани и не носят никаква отговорност за каквато и да било част от това съобщение. Цялата отговорност за съдържанието се носи от изпълнителите на проекта: Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк” и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Може да харесате също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.